Van Helvoirt Groenprojecten maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies
  In de levende tuin geldt het motto: minder stenen, meer groen. Hier wordt een ecosysteem op gang gebracht. En dat begint met zorg voor de bodem; geen kunstmest of chemische onkruidbestrijding meer, niet elk afgevallen blaadje wegharken en bewust omgaan met hemelwater. Zo wordt de tuin aantrekkelijk voor insecten, die op hun beurt weer vogels aantrekken. De grond wordt benut om er voedsel (fruit, groente, kruiden en eventueel granen) op te kweken. Voor eigen consumptie (herkomst bekend) of voor insecten, egels en vogels. Maar ook voor bijen-, vlinder- en libellensoorten die met uitsterven worden bedreigd; water en groen vergroot de overlevingskansen van deze insectensoorten.

  In de levende tuin is altijd iets te zien, te horen, te ruiken. Zintuigprikkeling en afleiding zorgen voor herstel van alledaagse stress en daarmee voor een verbetering van de kwaliteit van leven en de vitaliteit van mensen.

  Materialen: zo min mogelijk en dan liefst nog hergebruik van (verhardings)materialen, regenton, kweekbakken, kasje, compostbak.
  De beplanting is zeer (bio)divers en gekozen op wat het bijdraagt of voortbrengt: geur, voedsel, ‘bouw’materialen, bodembedekking of compost.

  Voor meer informatie over de mogelijkheden van uw tuin neemt u contact op met Jasperina Venema. 
  Eetbare tuin 01
  HOE GAAN WIJ TE WERK