Van Helvoirt Groenprojecten maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies
  Een Bomen Effect Analyse, ofwel BEA, wordt uitgevoerd wanneer in de planfase van een project wordt onderkend dat bestaande bomen in het gedrang kunnen komen tijdens de geplande uitbreiding of vernieuwing van bebouwing, wegen en straten, riolering en kabels en leidingen.

  Met behulp van een BEA worden vooraf de risico's van het bouwen ten aanzien van de bomen ingeschat en kunnen maatregelen genomen worden tot het duurzaam behoud van de boom. 
   
  Na het bestuderen van de plannen en het uitvoeren van zowel een boven- als ondergronds onderzoek stellen wij een knelpuntenanalyse op. Deze dient als basis voor ons advies over te nemen boombeschermende maatregelen voor, tijdens en na de (bouw)werkzaamheden.

  De adviezen worden samengevat in een boombeschermingsplan. Onze boombeschermingsplannen worden helder gevisualiseerd en ondersteund door bestekmatige aanvullingen.

  Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

  WAAR WIJ GOED IN ZIJN