Van Helvoirt Groenprojecten maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies
  Steeds vaker kiezen gebouweigenaren, bijvoorbeeld van kantoren, scholen en zorgcomplexen, voor groene daken. Een groendak bestaat uit een dun laagje gedraineerd groeisubstraat met speciaal geselecteerde plantjes of gras, aangebracht door professionele dakhoveniers. Een groendak wordt ook wel een Sedumdak of mos-Sedum dak genoemd, omdat de beplanting van een groendak vaak uit Sedumplantjes bestaat. Deze kunnen in droge omstandigheden goed overleven en hebben bovendien veel voordelen voor mens en milieu. Zo heb je in een gebouw met een groendak minder last van zomerhitte en tonen diverse onderzoeken aan dat in een groene omgeving de gezondheid van de mens verbetert. Ook kunnen groene daken een rol spelen bij het beheersbaar houden van de waterproblematiek in de stad. Onze groendaken worden aangebracht in samenwerking met Optigroen
  sedumdak 01
  sedumdak 02
  De voordelen van een groendak
  Isolatie
  Groene daken reguleren temperatuurschommelingen, niet alleen in gebouwen maar in de hele buurt. In de zomermaanden blijven gebouwen met een groendak koeler en geven ze minder hitte af aan de omgeving. Hierdoor is er minder noodzaak tot het ‘kunstmatig’ koelen van binnenruimten en blijft de buitentemperatuur in de stad ook aangenamer. De isolerende werking van een groendak heeft in de winter minder effect.

  Waterberging
  Groene daken spelen een rol bij het tegengaan van de waterproblematiek in de stad. Zo kan een daktuin met een dik groenpakket tot wel 90% van het regenwater vasthouden. De substraatlaag houdt water vast en zorgt voor een geleidelijke afgifte van regenwater aan het riool, terwijl de planten het water gebruiken en via verdamping afgeven aan de atmosfeer. Hoe stedelijker de omgeving, des te groter het positieve effect van waterberging op daken.

  Zonne-energie
  Een traditioneel bitumendak kan in de zomer een maximumtemperatuur bereiken van wel 70°C. Een groendak behaalt in dezelfde omstandigheden slechts een temperatuur van 25°C. Zonnepanelen hebben het hoogste rendement bij een omgevingstemperatuur onder de 25°C. Uit een recent onderzoek in Berlijn blijkt dat het rendement van zonnepanelen toeneemt wanneer deze gecombineerd worden met een groendak.

  Leefbaarheid

  Veel daken in de stad, ook op winkels en bedrijven, bieden een mooie gelegenheid om groene daken aan te leggen. De ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid én de waarde van aangrenzende woningen kunnen door zo'n groendak aanzienlijk toenemen. Diverse onderzoeken tonen aan dat een groene omgeving stress vermindert, tevredenheid van bewoners en personeel doet stijgen en in het algemeen de gezondheid verbetert. Alleen al het zien van groen, zoals bijvoorbeeld niet beloopbare groene daken, kan deze effecten
  bewerkstelligen.

  Planten en dieren

  Hoewel groene daken geen volwaardige vervanging zijn voor een natuurlijke habitat, kunnen ze voor planten en dieren toch belangrijk zijn. Groendaken hebben een sterke aantrekkingskracht op vlinders en andere insecten. Insectenetende stadsvogels, zoals de zwarte roodstaart, gierzwaluw en mus, maken hier op hun beurt gebruik van.

  Luchtkwaliteit
  Alle soorten beplanting fixeren fijnstof, nemen stikstof op en produceren zuurstof. Dit proces zorgt voor een constante verversing van de lucht in de stad. Groen draagt hiermee dus ook bij aan het tegengaan van de effecten van klimaatverandering door het vastleggen van CO2. Gelukkig geloven sommige plaatselijke overheden en waterschappen ook in groene daken en tonen ze dit door het verstrekken van subsidie in de vorm van een investeringsaftrek waardoor steeds meer particulieren hun woning voorzien van een groendak. Een goede ontwikkeling naar ons idee.

  Wij zijn al enkele jaren gespecialiseerd in het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van groene daken. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en mogelijke positieve effecten ervan in uw omgeving? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder.

  WAAR WIJ GOED IN ZIJN