Beleid en beheer

Een gedegen boombeleid komt niet alleen de conditie van bomen ten goede, het geeft ook duidelijkheid.

Boombeleid zorgt ervoor dat weloverwogen en toetsbare keuzes gemaakt kunnen worden voor uw bomenbestand. Deze worden vervolgens uitgewerkt in praktische beheer- en inrichtingsplannen.

Wij kunnen u ondersteunen bij de volgende werkzaamheden:

  • Uitwerken van beleid- en beheerplannen
  • Inzichtelijk maken van waardevolle bomen, structuren en groene parels
  • Maken van uitvoerbare plannen voor inrichting en beheer
  • Opstellen van een ontwerp of bestek

Kortom, wij geven boombeleid en -beheer vorm en inhoud, zodat uw bomenbestand de zorg en aandacht krijgt die het verdient!

VTA en inventarisaties

VTA en inventarisaties


De wet verplicht boomeigenaren zorg te dragen voor de veiligheid van hun bomen. Een VTA inspec...

corner

Bomen Effect Analyse

Een Bomen Effect Analyse, ofwel BEA, wordt uitgevoerd wanneer in de planfase van een project w...

corner
Design en Construct

Design en Construct


Wij willen onze opdrachtgevers graag ontzorgen. Dit kan onder andere door te werken via het zo...

corner
Groeiplaatsonderzoek

Groeiplaatsonderzoek


De groeiplaats is de basis van elke boom. Een optimale groeiplaats bestaat uit een ideale comb...

corner

Luisbestrijding

De aanwezigheid van luizen in straatbomen kan zomers voor veel overlast zorgen. De luizen sche...

corner

Rooien

Wij kunnen advies geven bij de vraag of een boom gehandhaafd kan, mag of moet worden. Als hand...

corner
Boomtechnisch advies

Boomtechnisch advies


De aanwezigheid van bomen, met name in de stedelijke omgeving, wordt steeds meer gewaardeerd. ...

corner
Boomverzorging

Boomverzorging


In de loop der jaren hebben we ons ontwikkeld tot een specialist op het gebied van de boomverz...

corner