#Over ons #Home #Boomtechnisch advies

Beleid en beheer

Een gedegen boombeleid komt niet alleen de conditie van bomen ten goede, het geeft ook duidelijkheid.

Boombeleid zorgt ervoor dat weloverwogen en toetsbare keuzes gemaakt kunnen worden voor uw bomenbestand. Deze worden vervolgens uitgewerkt in praktische beheer- en inrichtingsplannen.

Wij kunnen u ondersteunen bij de volgende werkzaamheden:

  • Uitwerken van beleid- en beheerplannen
  • Inzichtelijk maken van waardevolle bomen, structuren en groene parels
  • Maken van uitvoerbare plannen voor inrichting en beheer
  • Opstellen van een ontwerp of bestek

Kortom, wij geven boombeleid en -beheer vorm en inhoud, zodat uw bomenbestand de zorg en aandacht krijgt die het verdient!

Historie

Historie


Van Helvoirt Groenprojecten is in 1964 opgericht door de heer Walter van Helvoirt. Begin jaren...

corner

Bomen Effect Analyse

Een Bomen Effect Analyse, ofwel BEA, wordt uitgevoerd wanneer in de planfase van een project w...

corner
Bomenzand+

Bomenzand+


Volgens het Cradle to Cradle principe is afval voedsel. Wij beoordelen veel van onze producten...

corner