Van Helvoirt Groenprojecten maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies
  Met een goed ontwerp en een goede inrichting kan een beleeftuin, ingezet worden als ondersteuning in de zorg. In een groene omgeving voelen niet alleen patiënten of cliënten zich beter, ook medewerkers hebben er baat bij om af en toe even in het groen te ontspannen en frisse lucht te krijgen. En daarnaast is het voor bezoekers fijn om naar buiten te kunnen met hun dierbaren. Daar is altijd iets te beleven en iets om over te praten. Door een open, belevingsgerichte omgeving te creëren, wordt een zorginstelling een onderdeel van de lokale samenleving, waar mensen graag met elkaar leven.

  Niet alleen voor het ontwerp is een nauwe samenwerking met de zorgverlenende organisatie nodig, ook de realisatie vraagt om specifieke capaciteiten die wij hebben en graag inzetten. Uiteraard houden we bij de aanleg rekening met de doelgroep van de instelling. Gedurende de aanleg wordt het verlenen van zorg niet belemmerd en worden afspraken gemaakt over werkzaamheden die gepaard gaan met geluidsoverlast en de toegankelijkheid van het pand.

  Bovendien worden waar mogelijk de toekomstige gebruikers nauw betrokken bij de werkzaamheden, soms vanwege de beleving van de activiteiten op het terrein, maar soms ook om ervoor te zorgen dat bewoners zich mede-eigenaar voelen van de tuin in wording. Dat bevordert het gebruik en daarmee ook de positieve effecten van de tuin voor de gezondheid en het welbevinden van de gebruikers.

  Meer weten? Neem contact op met Jasperina Venema. 
  Zorgtuinen02

  WAAR WIJ GOED IN ZIJN