Van Helvoirt Groenprojecten maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies
  Sinds 2002 is in Nederland de Flora- en faunawet van kracht. Deze kaderwet schrijft voor dat er geen schadelijk handelen mag voor komen bij alle levende planten en dieren in de natuur, openbare ruimte en particulier grondbezit. Dat komt erop neer dat handelingen met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen kan echter onder bepaalde voorwaarden worden afgeweken.

  Bij ingrepen in de groene ruimte kan het daarom nodig zijn om een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent concreet dat het werkterrein voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht moet worden om vast te stellen of er beschadiging aan beschermde flora en fauna is te voorzien. Een vast onderdeel van een natuurtoets is de analyse van de mogelijke effecten van de ingreep.

  De natuurtoets wordt uitgevoerd door één van onze flora en faunaspecialisten. Na afloop van de natuurtoets rapporteert onze specialist zijn bevindingen aan de opdrachtgever. Ook kunnen wij, indien nodig, een ecologisch werkprotocol opstellen voor het behoud van deze planten of dieren.

  Tot slot houden onze flora- en faunaspecialisten zich bezig met de inrichting en monitoring van onder andere Ecologische Verbindingszones (EVZ) en Natuurontwikkelingsprojecten.

  Vanaf 1 januari 2017 gaat er veel veranderen op het gebied van natuurwetgeving. Wij zorgen echter dat we op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, zodat we u te allen tijde passend advies kunnen geven. 

  Voor meer informatie neemt u contact met ons op.
  flora fauna 01

  WAAR WIJ GOED IN ZIJN