www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring en o.a. webstatistieken.
Met verlies van dassenleefgebieden gaat ook de biodiversiteit achteruit. Compensatiegebieden bieden daarentegen een kans om de bestaande natuurwaarden op te waarderen. In januari 2022 is Van Helvoirt Groenprojecten van start gegaan met de aanleg van zo’n compensatiegebied in Milheeze. Doel van het project: het creëren een voedselparadijs voor de lokale dassenpopulatie.  

De das en verblijfplaats van de das worden beschermd middels de Wet natuurbescherming (Wnb). Wanneer als gevolg van een ruimtelijke ingreep leefgebied van de das verdwijnt dient bij de provincie een ontheffing te worden aangevraagd. Het gevolg hiervan is dat het verloren leefgebied elders in de regio gecompenseerd moet worden.
Das gespot nabij Millheeze
Dassenpopulatie
Tot halverwege de twintigste eeuw werd de das in het hele land opgejaagd en uitgemoord. Mensen zagen de das als een roofdier dat schade toebracht aan landbouwgewassen. Het vet van dassen was populair als remedie tegen allerlei fysieke aandoeningen. In de twintigste eeuw is de dassenpopulatie van ruim 12.000 exemplaren, afgenomen tot 1.200 exemplaren. In Noord-Brabant stierf de das nagenoeg uit. In 1981 werd de Stichting Das & Boom opgericht. Sindsdien leidt scherpere wetgeving en tomeloze inzet van een heleboel natuurliefhebber ertoe dat de populatie weer is gestegen tot 6.000 exemplaren. Ondanks de genomen maatregelen is de mens nog steeds de grootste ‘natuurlijke vijand’ van de das. Jaarlijks sterft twintig procent van de volledige dassenpopulatie op de Nederlandse wegen.
Aanleg compensatiegebied in Millheeze
Grote poel in plangebied
Aanplanten van fruitbomen
Met de start van de aanleg van een compensatiegebied in Milheeze stimuleren we om de populatie van de das weer te vergoten. Om de das te lokken naar zijn nieuwe leefgebied is er een voortreffelijk driegangendiner samengesteld. Er zijn rijke, korte graslandvegetaties ingezaaid om het bodemleven te verrijken met regenwormen. Aangeplante fruitbomen zorgen voor het (rottend) fruit waar de das dol op is. Een grote poel in het plangebied zorgt er tenslotte voor dat de dassen na al het eten lekker kunnen drinken. Het geheel is aangeplant met struweel en bos. Dit creëert beschutting en mooie lijnvormige elementen zodat de dassen het ‘restaurant’ op een veilige wijze kunnen bereiken.

Nadat het ‘restaurant’ officieel is geopend zal, naast de aanleg van het plangebied, het terrein de komende drie jaar ook door Van Helvoirt Groenprojecten worden beheerd. Monitoring als onderdeel van het beheer geeft inzicht in het feit of de dassen het compensatiegebied daadwerkelijk weten te vinden en biedt de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Naar verwachting zal het niet lang meer duren voordat de das zijn nieuwe thuis zal vinden!