www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring en o.a. webstatistieken.
De Bakelse Plassen zijn gelegen in de Oost-Brabantse plaats Bakel en worden gebruikt voor het winnen van zand. De zandwinning heeft ingrijpende gevolgen voor het landschap. Ter compensatie zijn zogenaamde natuurcompensatiegebieden aangelegd. De natuurcompensatiegebieden liggen verspreid over negen locaties rondom de Bakelse Plassen. Samen met Ranox Natuuraannemer voert Van Helvoirt Groenprojecten sinds 2016 de coördinatie, regie, beheer en monitoring uit in het gebied.

Jaarlijks wordt de ontwikkeling van de vegetatie in het gebied gemonitord. Bijzondere waarnemingen worden geregistreerd. De monitoringsresultaten vormen een graadmeter waarmee wordt getoetst of de vegetatie zich ontwikkelt in de richting van de gestelde natuurdoelen of (bij instandhoudingsbeheer) stabiel is. 
In juni 2020 is het gebied voor de laatste keer gemonitord. De monitoring laat zien dat door maatgericht beheer mooie resultaten haalbaar zijn. De biodiversiteit neemt gebiedsbreed toe en bijzondere soorten flora en fauna vestigen zich geleidelijk of ontwikkelen zich tot stabiele populaties. Zo heeft zich in een aantal van de gebieden een stabiele populatie kleine zonnedauw en moeraswolfsklauw gevestigd. Bovendien zijn mooie waarnemingen gedaan van bruine snavelbies, grondster, gevlekte orchis, tangpantserjuffer, moerassprinkhaan, levendbarende hagedis en kleine parelmoervlinder. De vegetatie in één van de poelen wordt volledig gedomineerd door de op de Rode lijst opgenomen soort moerashertshooi.

Soms gaan dingen helaas niet zoals je ze vooraf had uitgestippeld. Ook dat is natuur! Het houdt de werkzaamheden uitdagend en fris. Zo is één van de poelen in de gebieden volledig begroeid met de invasieve exoot watercrassula. Kortom, de komende jaren liggen er nog mooie uitdagingen in het verschiet.

Vrijwel het gehele gebied is toegankelijk voor recreatie. Ben je in de buurt? Aarzel dan niet en neem de tijd om eens door het gebied te wandelen. Veel bijzondere soorten zijn vanaf het wandelpad waarneembaar. Let eens op de rode gloed van kleine zonnedauw rondom de poelen of op het gezang van talloze sprinkhaansoorten in het hoge gras. De paaltjes langs de paden worden vaak gebruikt door zonnebadende levendbarende hagedissen. Kijk eens of het je lukt om er één te spotten. Doe je een leuke waarneming in het gebied? Maak een leuke foto en stuur je waarneming in naar info@vanhelvoirtgroenprojecten.nl. Wij posten de waarneming dan op Instagram!    
Monitoring Bakelse Plassen
De Bakelse Plassen Breda

Soorten uitgelicht - De Bakelse Plassen

Kleine parelmoervlinder
Vroeger vond je hem alleen in de duinen maar inmiddels tref je hem ook in het binnenland: de kleine parelmoervlinder. De vlinder dankt zijn naam aan de parelmoervormige vlekken op de vleugels. De droge, warme zomers van de afgelopen twee jaar waren heerlijk voor de vlinder, die zich in dergelijke omstandigheden prima thuis voelt. 
Kleine Parelmoervlinder
Kleine zonnedauw
Ingezoomd heeft deze plant een monsterachtig uiterlijk, en dat is ook terecht. Zonnedauw is namelijk een vleesetende plant en daarmee de schrik van elk insect. De kenmerkende, rode bladeren beschikken over haren met kleverige druppels. In de druppels zitten enzymen die de vastgekleefde prooi verteren. Om die reden kan zonnedauw overleven in de meest erbarmelijke milieus. 
Kleine zonnedauw
Levendbarende hagedis
Hagedissen associëren we vooral uit zonnige, mediterrane oorden. Wat veel mensen niet weten is dat we in Nederland vier inheemse hagedissensoorten hebben. Eén daarvan is de levendbarende hagedis. Deze hagedis dankt zijn naam aan het feit dat de volledige ontwikkeling van de eitjes gebeurt in het moederlichaam. De soort is schuw en hem spotten vergt daardoor wat oefening. In maart, april zijn veel vrouwtjes zwanger en daardoor wat minder voorzichtig. Let in deze periode goed op paaltjes langs de wandelpaden. Paaltjes zijn dé plek voor hagedissen om heerlijk te zonnebaden.     
Levendbarende Hagedis