www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring en o.a. webstatistieken.
‘Ecologisch bermbeheer… daar moeten we wat mee.’ Maar hoe en wat precies? Steeds meer gemeenten zien het belang hiervan in en zetten deze manier van beheer ook al in. Toch is er nog regelmatig sprake van een drempel. Ontdek wat ecologisch bermbeheer uw gemeente kan opleveren en hoe het netwerk van Natuurpro u hierbij kan ondersteunen. 

Het landelijk gebied in Nederland bestaat grotendeels uit een cultuurlandschap waarin homogene graslanden en akkers het beeld bepalen. Wilde planten en dieren zijn grotendeels verdwenen. Wegbermen zijn in veel gevallen eentonige grasbermen geworden waarin flora en fauna nauwelijks voorkomen. Dit is in belangrijke mate het gevolg van een te hoge voedselrijkdom. Gras profiteert daar het meeste van en overheerst de andere planten. Ook de variatie en bloemenrijkdom van bermen is hierdoor laag. 
Optimale ontwikkeling van de berm
Maar het kan ook anders. Bermen kunnen bij uitstek een ecologisch waardevol en aantrekkelijk netwerk vormen voor allerlei planten en diersoorten, zoals vlinders en wilde bijen. Om dit voor elkaar te krijgen, is ecologisch bermbeheer van groot belang. Dit beheer is specifiek gericht op de optimale ontwikkeling van de bermen. Het gaat hierbij om de keuze voor de meest geschikte manier van maaien en de afvoer van het maaisel. 
Grote Centaurie
Schermhavikskruid
Maatwerk
Wat levert ecologisch bermbeheer precies op en wat hebben we daarvoor nodig? Deze vraagt krijgt Natuurpro regelmatig. Bij eventuele twijfels spelen kostenaspecten en praktische uitvoerbaarheid vaak een belangrijke rol. Maar wist u dat er allerlei verschillende mogelijkheden zijn om het bermbeheer ecologisch vorm te geven en af te stemmen op de mogelijkheden en wensen van uw gemeente? De partners van Natuurpro zoeken altijd samen met u naar een passende invulling en bespreken alle mogelijke varianten.

Wat u van ons kunt verwachten? Al meer dan 30 jaar ervaring met de introductie en begeleiding van ecologisch bermbeheer in allerlei Nederlandse gemeenten. We hebben bovendien een eigen systematiek doorontwikkeld die praktisch en overzichtelijk is voor uitvoerders. Via een digitale viewer of uw eigen GIS-systeem is eenvoudig te zien hoe en wanneer welk beheer noodzakelijk is.
Bloemrijk en ecologisch waardevol resultaat
In bepaalde gevallen kan het – naast het juiste maaibeleid - bij ecologisch bermbeheer ook waardevol zijn om wilde plantensoorten in te brengen. Hiermee bereikt u sneller een bloemrijk en ecologisch waardevol resultaat. Dit is vooral in de bebouwde kom een interessante optie. Natuurpro is één van de weinige organisaties die bij het ontwikkelen van zo’n bloemrijke berm nauwkeurig aansluit op de situatie ter plekke, het landschap waarin uw gemeente zich bevindt en de insecten in de omgeving. Dit zorgt niet voor een tijdelijk bloemrijk beeld, maar juist voor een duurzame en natuurlijke ecologisch waardevolle en mooie berm.
Gewone Magriet