www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring en o.a. webstatistieken.
Prachtige witte, geurende bloemen en een weelderige groei. Wie de plant ziet kan wel raden waarom deze rond 1830 als tuinplant werd ingevoerd. We hebben het hier over de Japanse duizendknoop. Een oersterke, diep wortelende soort die helaas niet meer uit het Nederlandse landschap is weg te denken. 
Geschiedenis
De Duitse arts Von Siebold werkte in de twintiger jaren van de 19e eeuw als arts op een Nederlandse handelspost in Japan. De Japanse natuur maakte indruk op hem. Hij zag de economische waarde in van prachtige bloeiende planten die in Europa niet voorkwamen. Hij zond talloze planten, waaronder Japanse duizendknoop naar de botanische tuinen in Leiden. Vanuit Leiden heeft de soort zich over heel Europa verspreid.
Bestrijding
In de Nederlandse ecosystemen ontbreekt het aan schimmels, bacteriën en insecten die aan Japanse duizendknoop verbonden zijn. Ook de concurrentie van andere planten ontbreekt. De plant stelt daarnaast weinig eisen aan zijn leefgebied. Deze factoren, gecombineerd met de enorme groeikracht maken Japanse duizendknoop een regelrechte plaag.

Inheemse vegetatie, bebouwing, verharding, funderingen en riolering. Niets is veilig voor de Japanse duizendknoop. Bestrijding is de afgelopen jaren lastig gebleken. Een fragment van slechts enkele millimeters kan weer uitlopen. Dit zorgt ervoor dat het probleem snel groter wordt, bijvoorbeeld wanneer een populatie duizendknoop per ongeluk mee wordt gemaaid. 

Er worden verschillende methodes ingezet om de plant te bestrijden, maar geen enkele methode is overal effectief, gewenst of praktisch uitvoerbaar gebleken. Wat kan en mag is bijvoorbeeld afhankelijk van kabels en leidingen en bestaande bebouwing. Bestrijding is een complexe situatie. Van Helvoirt Groenprojecten heeft als Ranox Natuuraannemer een methode ontwikkeld om in vier stappen tot een gemeentebreed uitvoeringsplan te komen. Een werkwijze die ook kan worden ingezet bij andere invasieve exoten zoals watercrassula en waternavel.  
Japanse Duizenknoop langs wegen
Japanse Duizenknoop aanpak

Vierstappenplan

Stap 1: Inventarisatie
Alle bekende groeiplaatsen worden bezocht, geïnventariseerd en beoordeeld. Bij de beoordeling wordt met name gekeken naar de bodemstructuur, kabels en leidingen en de aanwezigheid van bomen en taluds. Daarnaast wordt in kaart gebracht wat het risico is op verspreiding en uitbreiding van specifieke populaties. 
Stap 2: Risicoanalyse
De inventarisatiedata wordt aan de hand van de zogenaamde ‘beslisboom’ geanalyseerd. De beslisboom werd ontwikkeld door Stichting Probos. Aan de hand van een aantal vragen en keuzelijsten wordt per locatie het risico ingeschat en bepaald welke bestrijdingsmethodes technisch mogelijk zijn. 
Stap 3: Voorkeursmethode bepalen
Voor elke bestrijdingsmethoden is inzichtelijk gemaakt wat de financiële kosten zijn per 100 vierkante meter, gedurende een periode van vijf jaar. Op basis daarvan wordt voor elke locatie een voorkeursmethode bepaald. 
Stap 4: Advies
Het resultaat is een bondig en helder uitvoeringsplan, voorzien van een transparantie kostenraming. De vorm van het uitvoeringsplan is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Zo is het mogelijk om de resultaten te presenteren in een rapport of op een tekening, maar ook een volledige interactieve presentatie van de resultaten is mogelijk. De opdrachtgever ontvangt in dat laatste geval gewoon een url waarmee per locatie makkelijk de vereiste ingrepen inzichtelijk worden. 
Wilt u weten wat we voor u organisatie kunnen betekenen? Aarzel dan niet en contact ons via info@vanhelvoirtgroenprojecten.nl. We komen graag vrijblijvend bij u langs om van gedachten te wisselen en voor een korte presentatie op maat!