www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring en o.a. webstatistieken.
Tijdens de lunchpauze even wegdromen met vogelgeluiden en geurige bloemen. Deze vorm van ontspanning zorgt voor een positief effect op de gezondheid én het welbevinden van medewerkers. Het is daarom logisch dat steeds meer bedrijven waarde hechten aan een groene buitenruimte waarin medewerkers kunnen werken, vergaderen of lunchen.

Helaas zijn veel bedrijventerreinen van oudsher niet ingericht voor buiten verblijf. Sterker nog, tot voor kort waren voetgangers hier niet eens wenselijk. Gelukkig is deze denkwijze compleet veranderd. Ook in Tilburg ziet men de voordelen van een groene werkomgeving. Reden voor Stichting Moed om samen met Van Helvoirt Groenprojecten de mogelijkheid te onderzoeken om op de bedrijventerreinen Vossenberg II en Kraaiven in Tilburg te investeren in groen en onder meer lunchommetjes aan te leggen. 
Bedrijven terrein Kraaiven
Bedrijventerrein Vossenberg
Eikenlaan op bedrijventerrein
Eerste vraag
Frank van Irsel, adviseur bij van Van Helvoirt Groenprojecten legt uit hoe het onderzoek is aangepakt. “Als eerste zochten we antwoord op de vraag: wat is er eigenlijk al? Hierbij analyseerden we thema’s zoals bebouwing, verkeer, natuurwaarden en bomen. Toen bleek dat de bebouwing op beide bedrijventerreinen overwegend bestaat uit grote distributiecentra en productiehallen die soms als blokkendozen in het landschap staan. Ondanks het aanwezige groen geeft dit de terreinen een grijze en industriële uitstraling. Daarnaast viel ons op dat op beide bedrijventerreinen hard wordt gereden, mede door de aanwezigheid van brede wegprofielen. De fietspaden en brede bermen op bedrijventerrein Vossenberg II zorgen ervoor dat voetgangers hier veilig kunnen wandelen. Op Kraaiven ontbreekt het hier helaas aan, waardoor voetgangers op de straat moeten lopen.”

Gemiste kans
Frank vervolgt: “Uit alle constateringen blijkt dat Kraaiven een ouder bedrijventerrein is dan Vossenberg II. Op Kraaiven is in tegenstelling tot Vossenberg II nog nauwelijks rekening gehouden met waterretentie en -berging. Het groen op beide terreinen bestaat overwegend uit een bomenetage van met name eiken. Groen op ooghoogte ontbreekt nagenoeg. De eenzijdige beplanting is gevoelig voor ziekten en plagen. Met name de eikenprocessierups vormt een probleem. Veel bermen liggen in de zon en kennen een zeer voedselarme uitgangssituatie. De soortenrijkdom is daardoor al behoorlijk hoog. Door een onjuist maaibeleid komen veel van de soorten echter niet tot bloei. Dat is een gemiste kans.”
Grote kaardebol
Hazenpootje
Wandelen
De onderzoekers keken daarnaast naar de behoeften van de mensen die op de bedrijventerreinen werken. Frank: ‘Hiervoor organiseerden we op elk van de terreinen een lunchwandeling. Tijdens deze wandeling kwamen al snel de voor- en nadelen aan het licht. Op beide terreinen ervaren wandelaars zich onveilig. Met name op Kraaiven ontbreekt het aan voetgangersvoorzieningen. Op Vossenberg kan men wandelen, maar ontbreken oversteekplaatsen. Ook missen de wandelaars op beide terreinen vergader- en zitelementen. Het gebrek aan groen op ooghoogte zorgt ervoor dat wandelaars weinig ‘natuur’ beleven. Het Wilhelminakanaal zien wandelaars op beide terreinen als een positieve uitzondering. Met name bij mooi weer vinden veel werknemers het prettig om tijdens de lunchpauze water te zien. Helaas zijn er op beide terreinen geen goede, veilige paden die langs het kanaal leiden. Paden die er wel zijn, zijn door de vele dode hoeken gevoelig voor vandalisme en andere schimmige zaken.”

Ambitiekaart
Volop ruimte voor verbetering dus! De onderzoekers verzamelden alle bevindingen en vertaalden deze in een ambitiekaart voor elk van de bedrijventerreinen. Stichting Moed gaat nu aan de slag om voor de plannen budget te verkrijgen. Frank: “Hopelijk kunnen we dan de plannen snel realiseren. Deze zijn goed voor de biodiversiteit van de omgeving én de mensen die er werken.” 
Ontwerp lunchbeleefpad Kraaiven
Ontwerp Lunchbeleefpad Vossenberg