www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring en o.a. webstatistieken.
Hoe maak je van een saaie berm een kleurrijke plek waar planten en insecten goed gedijen? Een uitdaging waar Robbert Uittenbogaard van JUB Holland samen met Bert van Helvoirt wel mee aan de slag wilde. Het resultaat: De Bonte Berm waarbij één, twee en meerjarige zadenmengsels met een op maat samengesteld bloembollenmengsel de biodiversiteit van bermen en gazons vergroten.

Robbert: “Veel gemeenten willen graag de biodiversiteit in het stedelijk gebied vergroten. Daarnaast sturen ze het liefst op meerjarig onderhoud met een laag onderhoudsniveau. Want intensief onderhoud brengt nou eenmaal meer kosten met zich mee. Om een antwoord te vinden op die relevante vraag, ontwikkelden we samen met Bert en een aantal andere partners De Bonte Berm.” Het vergroten van de biodiversiteit heeft de natuur ook hard nodig. Bert legt uit: “Een berm vol bloemen ziet er natuurlijk prachtig uit. Daarnaast is het een belangrijke voedselbron en rust- en verblijfplaats voor insecten, vogels en bodemleven. We zien de afgelopen jaren dat er steeds minder insecten zijn, daar hebben de vogels uiteraard ook last van. En alles begint bij een goede bodem. Reden te meer om juist de bermen binnen de bebouwde kom te benutten om de natuur een handje te helpen.”
Biodiversiteit
Per project specifiek mengsel
Met De Bonte Berm bieden Bert en Robbert een praktische oplossing. “Het mooie is dat de bloembollen en zadenmengsels zorgen voor een bloei van het vroege voorjaar tot ver in het najaar”, vervolgt Bert. “Per project stellen we een mengsel samen. Dat doen we volgens de bewezen HEEM-methodiek. Daarbij nemen we een grondmonster en we kijken naar de grondsoort, vochthuishouding, omgevingsinvloeden, floradistrict en eventuele specifieke wensen. Het kruidenmengsel dat we kiezen bestaat uit inheemse en autochtone soorten, waardoor een duurzame vegetatie ontstaat. JUB Holland stelt daarbij ook een bollenmengsel samen die past bij de gewenste bloeitijd, omgevingsfactoren en beheer. Het is mooi als er een stabiele vegetatie ontstaat. Bij goed beheer houden de verschillende soorten kruiden en bollen zichzelf in stand. Overigens is het najaar de beste tijd voor de aanleg van zowel de bollen als de heemvegetatie. Dan kun je daar in het volgende groeiseizoen meteen van profiteren.”

Robbert vult hem aan: “Het is ook fijn dat Van Helvoirt zorg kan dragen voor het beheer en de monitoring van het project én onderhoud kan verrichten. Want ook al verlaag je de inzet van onderhoud stevig met deze aanpak, er blijft altijd enig onderhoud nodig. Denk daarbij aan het verwijderen van storingskruiden, maaien en eventueel bijzaaien. We geven overigens graag garantie op de ontwikkeling van de vegetatie. We weten -als de omstandigheden kloppen zoals we die hebben vastgelegd- dat er binnen drie tot vijf jaar een stabiele vegetatie is ontwikkeld en de bermen volgroeid zijn.”

Meer informatie www.debonteberm.nl
Bonte Berm vegetatie
Haaksebergen JUB Holland
Verhogen van biodiversiteit
Moerdijk zoemt