www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring en o.a. webstatistieken.
Binnenkort komen ze weer massaal uit… de eikenprocessierupsen. Wat kun je doen om de overlast te beperken? Om beheerders en eigenaren te helpen, organiseerde Van Helvoirt Groenprojecten in samenwerking met RANOX natuuraannemer, Het Platform Natuur in de Gemeente op 5 maart een mini-symposium.

Frank van Irsel van Van Helvoirt Groenprojecten: “De afgelopen decennia maakte de eikenprocessierups een opmars in Nederland. Door de massale aanplant van lange eikenlanen en het verdwijnen van natuurlijke vijanden van de rups, ontstond een ‘snelweg’ waarover de eikenprocessierups zich in een razend tempo verspreidde. Ook de milde winters van de afgelopen jaren droegen bij aan het ontstaan van een ware plaag die de eikenprocessierups vormt. Veel beheerders en eigenaren van eiken ervaren dit probleem. We delen graag hoe we de overlast van deze rupsen kunnen tegengaan.”
Eikenprocessierups
Symptoombestrijding
Frank vervolgt: “Op plaatsen waar men veel last ervaart -zoals schoolpleinen en ziekenhuizen- voeren wij ‘symptoombestrijding’ uit. Dat doen we door het wegzuigen van de nesten. Dit is een jaarlijks terugkerende aanpak die op lange termijn niet tot de oplossing leidt. Ook omdat we hiermee ook natuurlijke vijanden aanpakken die in de nesten leven. Daar moeten we juist zuinig op zijn.”

Natuurlijke bestrijding
Voor de langere termijn ziet Frank liever een andere oplossing. “Inderdaad, het is beter om de eikenprocessierups op natuurlijke wijze te beheersen. Hiervoor is een afwisselend landschap nodig met een variërende vegetatie, die insecten en vogels aantrekt. Zo ontstaat op termijn een evenwichtig en veerkrachtig ecosysteem, dat de populatie eikenprocessierupsen bestrijdt. De eikenprocessierups heeft namelijk veel natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen, gaasvliegen, mezen en vleermuizen. Door deze soorten een geschikt leefgebied te bieden -op plaatsen met veel eiken- nemen zij de rol van actieve bestrijder op zich. Natuurlijke beheersing van de eikenprocessierups vraagt altijd om maatwerk en een planmatige aanpak.”

Tijdens het mini- symposium zoomde Jurrien van Deijk van De Vlinderstichting in op het versterken van het ecosysteem voor natuurlijke beheersing. Gert-Jan Koopman van Natuurpro lichtte toe hoe een natuurlijke beheersing van de eikenprocessierups met inheemse vegetaties kan plaats vinden. Ronald Buiting van Buiting Advies deelde praktische informatie over wat men concreet kan doen om het ecosysteem meer in balans te brengen en zo de overlast van de eikenprocessierups te beperken.
Eerste hulp bij Eikenprocessierups
Stap voor stap
Frank besluit met het benoemen van de stappen om te komen tot natuurlijke beheersing van de eikenprocessierups en een veerkrachtiger ecosysteem. “We hebben samen met deze experts deze stappen bepaalt. Als eerste brengen we met een omgevingsscan de ecologische omstandigheden en de ontbrekende schakels in het ecosysteem in kaart. Daarna zuigen we op risicolocaties de nesten weg. Daarna stellen we een plan van aanpak op met maatregelen, risico’s en prioriteiten voor het herstellen van het ecosysteem. Daarna voeren we deze uit. Jaarlijks monitoren we de effecten en stellen we deze bij met extra maatregelen. Zo gaan we de eikenprocessierups te lijf met zijn natuurlijke vijanden.” 
Ervaart u een plaag en wilt u direct ingrijpen? 
Vul dan eenvoudig en snel het opdrachtformulier in.