www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Plaats voor de platanen in Waalwijk

 Plaats voor de platanen in Waalwijk

VERNIEUWING TROTTOIRS EN RIOLERING
Het trottoir en de riolering aan de Thorbeckelaan in Waalwijk waren aan vernieuwing toe. Eerder onderzoek kwam tot de conclusie dat, om de werkzaamheden uit te voeren, de platanen in de straat gekapt moesten worden. En daar waren de bewoners het niet mee eens. Deze platanen geven de straat een groen uiterlijk en een stuk van zijn karakter. De bewoners wilden dan ook graag een alternatief voor de kap van ‘hun’ bomen.

OP ZOEK NAAR MOGELIJKHEDEN MET EEN BOOMEFFECTANALYSE

Wij zijn vervolgens ingeschakeld door de Gemeente Waalwijk om een Bomen Effect Analyse uit te voeren. Aan de hand van de Bomen Effect Analyse is bekeken of er mogelijkheden waren om de bomen alsnog in te kunnen behouden.
Helaas kwam uit de boomeffectanalyse dat binnen de plannen het duurzaam behoud van de bomen met de huidige groeiplaats niet mogelijk was. De bomen zouden dan te weinig ruimte hebben om verder te groeien en op den duur van mindere kwaliteit worden.

PLEK MAKEN VOOR DE PLATANEN
Met de conclusie van de Boom Effect Analyse in het achterhoofd hebben de bewoners en de gemeente van de Thorbeckelaan daarop besloten een stukje van hun voortuin in te leveren om zo ruimte te maken voor de platanen.

Wij werkten vervolgens uit welke randvoorwaarden er nodig waren om de bomen te laten staan. Zo wordt bijvoorbeeld op grote schaal grond uitgewisseld; nu bestaat de grond waarin de bomen staan voornamelijk uit straatzand, dit wordt verwisseld voor veel rijkere teelaarde. Naast de verbetering van de groeiplaatsen van de platanen komt er ook meer plek voor onder andere struiken. Zo komt er meer groen op ooghoogte én neemt de totale hoeveelheid groen toe met 60%.

Door deze maatregelen krijgen de bomen een ruimere groeiplaats en kunnen ze blijven staan, ondanks de aanpassingen in de trottoirs en riolering. Een mooie win-win!