www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Nieuw natuurinitiatief Natuurpro gestart!

Nieuw natuurinitiatief Natuurpro gestart!

Per 1 juni start er een nieuw natuur initiatief genaamd Natuurpro. Natuurpro werkt aan een groener Nederland waarbij als concreet doel wordt gesteld dat de leefomgeving en de natuur hand in hand moeten gaan. Natuurpro wil dit bereiken door samen te werken met haar partnernetwerk van natuur professionals.

NATUURPRO ALS NETWERKORGANISATIE
Natuurpro staat voor samenwerken en kennis delen, ontstaan om Nederland groener te maken en biodiversiteit te stimuleren. Door het bundelen van kennis en kunde is Natuurpro in staat multidisciplinaire projecten op te pakken. Er liggen grote maatschappelijke vraagstukken als het gaat om de huidige leefomgeving. 
Het veranderende klimaat zorgt voor wateroverlast, maar ook voor het urban heat island-effect, oftewel hitte-eilandeffect. Daarnaast is er nog de slechte luchtkwaliteit. Door meer natuur toe te passen in de directe leefomgeving, kunnen deze problemen voor een deel worden opgelost. Met de verschillende bedrijven en disciplines is Natuurpro als netwerkorganisatie in staat hiervoor een oplossing te bieden.

“Met Natuurpro geven we antwoord op maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot natuur.” – Wim van Ginkel, één van de initiatiefnemers van Natuurpro.

INWONERS HEBBEN RECHT OP GROENE LEEFOMGEVING
Gert-Jan Koopman, één van de aangesloten natuur professionals, geeft aan dat de focus ligt op het realiseren van een natuurlijke leefomgeving. Zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied.

Samen werken aan een groener Nederland, waarin de natuur optimaal wordt benut. Als Natuurpro vinden wij dat elke inwoner van Nederland hier baat bij en zelfs recht op.

SAMENWERKINGSVERBAND
Natuurpro is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die actief zijn in de groenvoorziening, landschapsarchitectuur, natuurontwikkeling en ecologie. Van Helvoirt Groenprojecten is een van de groenaannemers die deelneemt als partner aan Natuurpro.

Meer weten over Natuurpro? Bezoek dan de website www.natuurpro.nl