www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Baarle-Nassau: Resultaat door samenwerking

Baarle-Nassau: Resultaat door samenwerking

Begin 2016 hebben we in opdracht van RANOX natuuraannemer twee amfibieënpoelen aangelegd in Baarle-Nassau. Rondom de poelen hebben we een Heem-mengsel van inheemse planten en kruiden ingezaaid. Een jaar later is de vegetatie goed tot ontwikkeling gekomen!

AMFIBIEËN POELEN & STEENUILENHABITAT
Ter compensatie van de aanleg van een rondweg rond Baarle-Nassau moesten er twee amfibieën poelen aangelegd worden, inclusief landbiotoop. De aangelegde poelen moeten een thuis bieden aan de vinpootsalamander. Naast de poelen moest er geschikt leef- en foerageergebied voor de beschermde steenuil worden aangelegd.

JAARROND WATER 
De poelen zijn zo aangelegd dat ze het hele jaar door water bevatten. Dit was nog geen gemakkelijke opgave, het vergt graven met precisie tot op het grondwaterniveau. Absoluut geen kwestie van een simpele ‘kuil graven voor een ander’ dus.

Rondom de poel zijn inheemse struiken en bosplantsoen geplaatst zodat de vinpootsalamanders ook een geschikte plek hebben om te overwinteren. Rondom de poelen is onder andere eenstijlige meidoorn, eik, haagbeuk en hazelaar ingeplant om te zorgen voor meer beschutting.

NATUURLIJKE VEGETATIES
Het gebied rondom de poelen is ingezaaid met een Heem-mengsel, een mengsel van inheemse bloemen en kruiden. Het mengsel bevat soorten die van nature voorkomen in dit gebied, ook wel gebiedseigen vegetatie genoemd. Leuk om te zien is dat tijdens de monitoring van de ontwikkeling dit jaar daardoor soorten als zandblauwtje, grote pimpernel en gewone brunel aangetroffen zijn.

SAMENWERKING BRENGT RESULTAAT
We zijn zowel partner van Heem als van RANOX natuuraannemer en vanuit beide samenwerkingen hebben we bij kunnen dragen aan het eindresultaat. Door de ecologische kennis vanuit RANOX zijn de goede ecologisch omstandigheden voor de doelsoorten gerealiseerd. En door de samenwerking met Heem konden we de juiste inheemse vegetatie inzaaien. Het project bij Baarle-Nassau is een mooi voorbeeld van wat je kunt bereiken door samen te werken!