www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Ontzorging bij boomzorg in Bladel

Ontzorging bij boomzorg in Bladel

Onze boomtechnisch adviseurs hebben een mooie opdracht voor de komende maanden. Voor de gemeente Bladel gaan ze alle particuliere monumentale bomen beoordelen op conditie en vitaliteit en waar nodig ingrepen laten doen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de bewoners van Bladel om zo de gemeente maximaal te ontzorgen!

ONTZORGING BIJ DE GEMEENTE
In de gemeente Bladel zijn alle particuliere monumentale bomen in kaart gebracht. De gemeente weet nu waar ze staan en van wie ze zijn. De volgende stap is om te bekijken hoe de bomen ‘er bij staan’. Zijn ze nog gezond? En zijn er misschien ingrepen nodig om onveilige situaties te voorkomen?

Onze boomtechnisch adviseurs zullen het gehele traject begeleiden en uitvoeren voor de gemeente Bladel. Ze beoordelen de gezondheid van de bomen én als het nodig is kunnen ze ook helpen met de ingrepen om te zorgen voor de instandhouding van de boom. Door het hele traject op te pakken kunnen we de gemeente volledig ontzorgen.

SAMEN MET DE BEWONERS AAN DE SLAG
Omdat de bomen op particuliere grond staan is het belangrijk om de eigenaren op tijd te betrekken. We gaan per slot van rekening soms letterlijk aan de slag in ‘hun achtertuin’. Daarom gaan we onder andere een inloopavond organiseren voor de bewoners van Bladel en zullen we, met hen samen, de beoordeling van de boom uitvoeren. Zo worden de bewoners actief betrokken bij de gezondheid van ‘hun’ boom.

SUBSIDIE VOOR INSTANDHOUDING
Het kan dat tijdens de beoordeling blijkt dat er maatregelen noodzakelijk zijn om de boom veilig te kunnen behouden. Om te zorgen dat geld voor de bewoners geen belemmering vormt voor een ingreep, heeft de gemeente Bladel voor eenmalige ingrepen een subsidie beschikbaar gesteld. Zo wil de gemeente voorkomendat er gevaarlijke situaties ontstaan en de kwaliteit van het monumentale groen in de gemeente waarborgen.

OPTIMAAL ONTZORGEN
De afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met het ontzorgen van onze opdrachtgevers. We denken in een vroeg stadium van de planvorming al mee en verzorgen vervolgens de uitvoering én de communicatie met de bewoners. De opdrachtgever hoeft zo alleen maar mee te denken, wij denken aan iedereens wensen en doen de uitvoer!