www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Beheercontract Bakelse Plassen verlengd

Beheercontract Bakelse Plassen verlengd

De afgelopen drie jaar beheerden we als partner van RANOX natuuraannemer, de diverse natuur van de Bakelse Plassen. En naar tevredenheid, want het beheercontract voor RANOX is met twee jaar verlengd. We gaan verder met een bijzondere, uitdagende opdracht, waarin niet de maatregel maar het resultaat leidend is.

De Bakelse Plassen bestaat uit een verzameling natuurterreinen die ingericht zijn als natuurcompensatie voor plaatselijke zandwinning. Het gebied is een mozaïek van oude zandwinplassen, bos, heide en natte schraallanden. In 2016 kreeg RANOX natuuraannemer, waar wij partner van zijn, de opdracht om het natuurbeheer van de terreinen uit te voeren. Het beheercontract was voor drie jaar.

Kwaliteit is leidend

Het bijzondere aan deze opdracht is dat niet de werkzaamheden leidend zijn, maar het eindresultaat. Je kunt niet in je agenda zetten: op 1 mei maaien. Dat stemmen we af op de resultaten van monitoring: heeft het zaad van planten voldoende gezet, kan de fauna nu overleven? Dit vraag om het nodige maatwerk en tegelijkertijd flexibiliteit. Er was een beheerplan maar geen kalender met wanneer welke werkzaamheden uitgevoerd moesten worden.

Blijk van vertrouwen

We mogen voor de komende beheerperiode aan de slag. Er zijn zelfs nieuwe gebieden bijgekomen. Wij zien het als een blijk van vertrouwen. Wat de werkwijze doet voor natuur is na drie jaar nog niet te onderbouwen, maar de terreinen ontwikkelen zich mooi. Bijzondere soorten als moerassprinkhaan, heikikker en moeraswolfsklauw hebben zich gevestigd en lijken in aantal toe te nemen.

De komende jaren gaan we vooral werken aan de versterking van populaties kwetsbare soorten als levendbarende hagedis, ontwikkeling van kruidenrijke vegetatie, maar ook aan tevredenheid van de omgeving.

De aanpak van het beheer was heel anders dan de vorige beheerders. Daardoor kwamen er in het begin heel veel vragen van omwonenden. Mensen maakten zich zorgen. Dat gaat nu veel beter. Bovendien hebben we veel kennis en ervaring opgedaan over het gebied: waar de kwetsbare soorten zitten, wat kwetsbare plekken zijn. Dat we weer een paar jaar op dezelfde manier door kan gaan, is in alle opzichten winst.