www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Een nieuwe tuin voor zorgcentrum de IJpelaar

Een nieuwe tuin voor zorgcentrum de IJpelaar

In zorgcentrum De IJpelaar wonen onder andere ouderen met dementie. Samen met bewoners en medewerkers ontwierpen we voor De IJpelaar een tuin die lichaam en geest activeert.

Beleefplezier
In een zorgcentrum gaat het niet alleen om zorg. Het is ook de plek waar mensen met dementie de laatste jaren van hun leven wonen. Een prettige leefomgeving is daarom belangrijk. ‘Beleefplezier’ stond voorop bij het ontwerp van de tuin bij De IJpelaar. De uitgangssituatie was een hoog gebouw in een grote tuin met veel steen en weinig groen. De uitdaging was om een tuin te creëren die veilig en overzichtelijk was, maar ook gevarieerd en uitnodigend.

Co-creatie
De tuin is ontworpen in co-creatie. We stelden een team samen van mensen die snappen wat de bewoners nodig hebben; zorgmedewerkers, beheerders, managers en natuurlijk bewoners zelf. Aan de hand van beeldmateriaal bespraken de teamleden wat ze mooi en leuk vinden en wat niet. Kunstenaar Marcel Sloots van Zilver-werk zorgde ervoor dat van elke bijeenkomst een feestje werd gemaakt.

Voor elk wat wils
De inspraak-bijeenkomsten leverden bijzondere ideeën op. Bewoners gaven bijvoorbeeld aan dat ze graag een trapveldje wilden. Dat is niet het eerste waar je aan denkt bij ouderen. De nieuwe tuin biedt ruimte voor uiteenlopende activiteiten. Er zijn besloten zitplekken waar bewoners zich rustig kunnen terugtrekken, maar er is ook een levendig terras met parasols. In de centrale ruimte is een dierenwei, een moestuin en een kas waar de mannen ook ’s winters vieze handen kunnen krijgen en lekker kunnen rommelen in hun ‘schuurtje’.

Veilig en toegankelijk

De tuin biedt een veilige omgeving voor de bewoners. De gevarieerde inrichting nodigt bewoners en bezoekers uit om de tuin te ontdekken en elkaar te ontmoeten. Toch is het geheel overzichtelijk, zodat het personeel toezicht kan houden en de bewoners stimuleren de tuin te gebruiken. Het terrein is omsloten met houten poorten. Elke bewoner heeft een eigen leefcirkel. Met behulp van domotica is geregeld welke deuren en poorten open gaan en welke dicht blijven.

Bloemenzee
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een soortenrijke beplanting positieve effecten heeft op het brein. Bij het zien van een bloemenzee ontspannen mensen en herstelt de concentratie. Dit is niet alleen gunstig voor de bewoners, maar zeker ook voor het personeel en de bezoekers. De beplanting in de tuin is daarom gevarieerd. Bij de rustige zitplekken is de beplanting wat meer ingetogen en in de actieve zone uitbundig. Bomen en heesters zorgen voor beschutting en kleinschaligheid naast het grote gebouw.