www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Snelfietsroute aanleggen? Bomen Effect Analyse uitvoeren!

Snelfietsroute aanleggen? Bomen Effect Analyse uitvoeren!

Er komen steeds meer snelfietsroutes in Nederland. Vaak worden hiervoor bestaande fietspaden verbreed. Wij hebben ruime ervaring met het onderzoeken van het effect van deze ingrepen op de bomen langs het fietspad en vertellen u graag waarom het belangrijk is om goed onderzoek te doen. 

Steeds meer snelfietsroutes
Op dit moment ligt er zo'n 300 kilometer aan snelfietsroutes in Nederland. Dat aantal zal de komende jaren flink toenemen, met 600 kilometer aan concrete plannen en nog eens 600 kilometer in de onderzoeksfase. Dat is goed nieuws, want fietsen is gezond en goed voor het milieu. Het Rijk subsidieert de aanleg van snelfietsroutes niet voor niets. Ook de Fietsersbond is groot voorstander van de snelfietsroutes.

Negatieve effecten
Voor de aanleg van snelfietsroutes worden vaak bestaande fietspaden verbreed. Hiervoor moet een nieuw cunet gegraven worden en een nieuwe laag asfalt aangebracht. Deze werkzaamheden kunnen negatieve effecten hebben op de bestaande bomen langs het pad. Als de wortels te veel beschadigd raken, kunnen delen van de boom afsterven. Langs een fietspad moeten we natuurlijk voorkomen dat er dode takken uit de boom vallen. Voordat de werkzaamheden van start gaan is daarom een Boom Effect Analyse (BEA) nodig.

Bodemonderzoek
Om te voorspellen wat de effecten van de snelfietsroute op de bestaande bomen zullen zijn, verrichten wij een bodemonderzoek. We graven onder andere profielkuilen om te kijken waar de boomwortels groeien en hoe de bodem is samengesteld. In een rijke bodem groeien boomwortels dicht bij de oppervlakte en snel. In een bodem met veel verdichting en puin tref je juist veel minder wortels aan. Aan de hand van het bodemonderzoek en een effectenanalyse adviseren wij of de bomen duurzaam gehandhaafd kunnen worden.

Verschillende oplossingen
Soms blijkt uit de BEA dat de bomen langs de snelfietsroute niet duurzaam gehandhaafd kunnen worden. In dat geval zijn er verschillende oplossingen mogelijk: wij adviseren bijvoorbeeld om de bomen te vervangen, of de snelfietsroute aan te passen. Het pad zou plaatselijk versmald kunnen worden, eventueel met grasbetontegels langs de randen. Ook is het mogelijk drukverdelende kratten onder het asfalt aan te brengen. Welke oplossing er ook gekozen wordt; met een BEA kom je achteraf niet voor vervelende verassingen te staan.