www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Onze maatregelen omtrent Corona

Onze maatregelen omtrent Corona

De impact van het coronavirus is enorm. Graag informeren wij u via deze weg over de uitvoering van onze projecten in dat kader. 

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en hebben op een aantal punten aanvullende afspraken gemaakt voor onze eigen situatie. Tot op heden hebben we onze werkzaamheden goed door kunnen zetten. De maatregelen die we genomen hebben leiden in een aantal gevallen tot een verminderde inzet van onze eigen medewerkers. Op dit moment kunnen we nog aan alle planningen en kwaliteitsafspraken voldoen. Mocht dit door overmacht in de nabije toekomst niet het geval zijn dan brengen we u daar zo snel mogelijk van op de hoogte.

Ter informatie vindt u hieronder de voorzorgsmaatregelen die wij intern nemen met als basis de richtlijnen van het RIVM:

  • Indien medewerkers of hun gezinsleden corona-verschijnselen hebben blijven ze thuis;
  • Wij hanteren op de werkplek een onderlinge afstand van meer dan 1,5 meter;
  • Nog meer dan gebruikelijk sturen we aan op vaste teams op projecten;
  • Onze medewerkers rijden waar mogelijk van huis naar het project en andersom;
  • Pauzes worden niet meer gehouden bij de klant, maar buiten;
  • Wij vermijden fysieke groepsbijeenkomsten, zoals trainingen, overleggen, toolboxen, vrijdagmiddagborrel, et cetera, om onnodig persoonlijk contact te vermijden;
  • Wij stimuleren en faciliteren digitalisering zoals WhatsApp, videobellen, e-mail, et cetera om elkaar te informeren;
  • Bij teams groter dan drie personen hanteren we gespreide schaftmomenten in kleinere groepen met een persoonlijke afstand van meer dan 1,5 meter;
  • Fysieke contactmomenten die niet urgent zijn worden vermeden;
  • Wij blijven ons houden aan de specifieke coronavirus hygiëne maatregelen.
We zien veel creativiteit in het aanpassen aan de situatie. Overleggen met klanten, leveranciers en interne afstemming lopen nu vaak via Microsoft Teams en daar hebben we ondertussen goede ervaring mee. In een paar weken tijd is onze werkwijze drastisch veranderd en leren we ineens nieuwe mogelijkheden.

Uiteraard baart de Corona-crisis ons zorgen, maar we proberen het beste ervan te maken. Het virus zet ons met de voeten op de grond en doet ons beseffen dat we onderdeel van de natuur zijn. Onze samenwerking zal in de komende periode anders verlopen, maar laten we vooral creatief blijven en geen afstand van elkaar nemen. Wij blijven altijd bereikbaar, via de telefoon of per e-mail en helpen je nog altijd graag verder. Leveranciers zijn nog welkom op ons terrein voor het afleveren van pakketten. Wij hebben afgesproken dat er altijd iemand aanwezig is om pakketten in ontvangst nemen.

Wij hopen dat u toch een beetje kunt genieten van het ontluikende voorjaar. Wij wensen u veel wijsheid en gezondheid toe. En als u binnen moet blijven, zorgen wij graag voor een mooi groen uitzicht!

Team van Helvoirt Groenprojecten