www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring en o.a. webstatistieken.

Groeiplaatsverbetering: Rode Beuk in gemeente Sint-Michielsgestel

Groeiplaatsverbetering: Rode Beuk in gemeente Sint-Michielsgestel

Vitaliteit komt niet alleen voor bij mensen, maar ook bij bomen.

Zo hebben wij onlangs een groeiplaatsverbetering mogen uitvoeren bij een monumentale rode beuk. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de beuk is geplant in de achtertuin van het voormalig gemeentehuis aan het Hof van Overkerk. Maar naar verwachting is de boom al meer dan 200 jaar oud.

Vooral “oude” beuken kunnen slecht tegen klimaatverandering en verandering in de groeiplaats. Zo is een gedeelte van de groeiplaats van deze beuk verdicht door uitgevoerde werkzaamheden en zijn boomwortels afgestorven. Maar ook is de bodem door de jaren heen verschraalt door afvoeren van bladmateriaal en voedingstoffen.

Om de rode beuk toekomstbestendig te maken is de groeiplaats verbeterd. In samenwerking met Plant Health Cure (PHC), Den Ouden, Witlox en gemeente Sint-Michielsgestel zijn diverse maatregelen uitgevoerd. Er zijn groeipijlers gezogen en opgevuld met bomengrond op gemengd met Biochar, zodat wortels dieper kunnen groeien en langer vocht ophalen tijdens droge perioden. Een gedeelte van de groeiplaats was zo slecht en is geheel uitgewisseld met voedingsrijke bomengrond.

Terrapulse en Vertimulch zijn producten die zijn toegevoegd om de bodemvitaliteit en bodemverdichting te herstellen en de bodembiologie te versterken. Avengelus sporenoplossing van Greenguard wordt komend groeiseizoen gebruikt om preventief infectie door schadelijke schimmels te voorkomen en te beschermen bij schimmelaantastingen. Avengelus boost tevens wortelgroei en verhoogt de vitaliteit en weerstand van planten. Avengelus bevat sporen van de goedaardige schimmel Trichoderma atrobrunneum.

Een mulchlaag van 10 cm zorgt ervoor dat het bovenste deel van de bodem minder snel uitdroogt en temperatuurfluctuaties worden getemperd. Bovendien wordt de bodem verrijkt met organisch materiaal, waardoor het bodemleven wordt gestimuleerd en bodemstructuur en -vruchtbaarheid wordt verbeterd

De komende jaren zal de beuk worden gevolgd, onder andere door het uitvoeren van Chroma analyses. Hiermee wordt de bodem beoordeeld op het aanwezige bodemleven, luchthuishouding, vruchtbaarheid van de bodem en de omzetting van rauwe organische stof in humus.

Zoals gezegd, verdienen ook oudere bomen de benodigde aandacht en zorg en geef je de kans om ze een nog langer bestaan te geven die ze verdienen.