www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring en o.a. webstatistieken.

Woonzorgcentrum Park Stanislaus Moergestel

In Moergestel bevindt zich op een unieke locatie, Park Stanislaus. Het woonzorgcentrum ligt aan de rand van de dorpskern én dicht bij de bossen en vennen. Hoewel Park Stanislaus de naam ‘park’ draagt, had het ruim drie jaar geleden niet die uitstraling. Daarom schakelden Jo Verstegen (coördinator team Facilitair) en Rianne Spijker (voormalig manager van de locatie) Van Helvoirt Groenprojecten in. Met succes, want inmiddels is de parksfeer rondom het woonzorgcentrum helemaal terug.

Jo vertelt trots over het traject. “De samenwerking met Van Helvoirt Groenprojecten heb ik als bijzonder goed ervaren. Naast hun enorme expertise als het gaat om het aanleggen, herinrichten en onderhouden van tuinen, zijn ze van grote toegevoegde waarde geweest in het hele proces.

We hebben hier -in en rondom Park Stanislaus- te maken met diverse stakeholders. Allereerst natuurlijk de bewoners van ons woonzorgcentrum en hun familie, de huurders van de nabijgelegen aanleunwoningen en de basisschool die hiernaast ligt. Met name Jasperina Venema, adviseur bij Van Helvoirt, heeft ons geholpen bij het betrekken van al deze partijen. Ze begeleidde onder andere participatieavonden waarmee we veel input ophaalden bij betrokkenen. Dat vonden we erg belangrijk, omdat de sfeer voor iedereen van belang is.”
Bewoners van Park Stanislaus genieten op terras
Genieten van groen in woonzorgcentrum
Van losse elementen naar één geheel
Rondom het woonzorgcentrum lagen diverse kleine tuinen en een groot open grasveld. Het waren losse elementen en vormden geen geheel. De sfeer van een park was er daarmee niet. Dat was dan ook een van de uitdagingen. Het laten samensmelten van de diverse onderdelen en het aanbrengen van een parkstructuur. Ontwerper Joppe van der Horst, is goed geslaagd deze uitdagingen te vertalen in het ontwerp. “Onder andere door de bomen en de padenstructuur daaromheen, brachten we de parksetting weer terug. Daarnaast was het erg winderig in de tuin, specifiek in de hoek van de hoogbouw. Door in die ruimte meer groen aan te brengen wordt de wind gebroken en ontstaat er een fijner klimaat. Het aanwezige groen verzacht overigens ook geluiden. Dat is enorme winst”, vertelt Jasperina.
Zo normaal mogelijk en overzichtelijk
Een ander belangrijk uitgangspunt was het creëren van openheid en het zo ‘normaal mogelijk’ inrichten van de tuinen. Jo: “We wilden het niet te klinisch en gesloten maken, wel beschermend. Want ja, mensen ontvangen hier zorg, soms zelfs zeer intensieve zorg. Maar ze wonen en leven hier ook. En in dat kader is een overzichtelijke en open tuin, die de benodigde bescherming biedt, van groot belang.” Emilie Dieduksman, coördinator Zorg en Welzijn en vrijwillige inzet, vult hem aan: “Door de aanleg van een duidelijke padenstructuur en de inzet van vrijwel onzichtbare domotica kunnen ook de bewoners die dat nodig hebben zich vrij bewegen in de tuin.”
Overzichtelijk paden door beleeftuin
Openheid in beleeftuin voor ouderen
Van alles te beleven voor jong en oud
Er is inmiddels van alles te beleven in en rondom Park Stanislaus. Zo is er een pluktuin en een beweegroute. Er staan op tal van plekken bordjes met vragen die het onderlinge gesprek stimuleren. In het kader van zintuigstimulering is bewust voor bepaalde bloemen en planten gekozen.

Daarnaast zijn er speeltoestellen waar kinderen van de basisschool of uit het dorp regelmatig gebruik van maken. Jo: “Het zorgt voor verbinding tussen jong en oud. Dat is -ondanks de uitdagingen die dat soms ook met zich meebrengt- mooi om te zien.”
Emilie: “We organiseren ook regelmatig activiteiten in de tuin waarbij we intensief samenwerken met onze goede buur, de basisschool. Zo zoeken we in het voorjaar samen paaseieren. Ook betrekken we kinderen bij onze tuinbelevingsactiviteiten zoals het bezoeken van de kippen, konijnen, het bijenhotel en onze volière. Naast alle bloemen en planten zorgen de dieren en kinderen echt voor een extra dimensie in onze tuin. Ze brengen letterlijk leven in de brouwerij”.
Woonzorgcentrum jong en oud
Kinderen in contact met ouderen
Kinderen spelen op boerderij
Vrijwilligers én professionals
Na het intensieve traject van de herontwikkeling van Park Stanislaus, waarbij Van Helvoirt Groenprojecten van grote waarde was, zijn zij nu nog steeds betrokken bij het onderhoud. Vanuit van Helvoirt is Mari Denissen de voorman. “Mari is een expert. Het is fijn dat ik een aanspreekpunt heb met een schat aan ervaring en kennis. Daarnaast stuurt hij een heel team van professionals en vrijwilligers mee aan. Dat ontzorgt mij enorm”, vertelt Jo.  
Van Helvoirt Groenprojecten realiseert zorg- en belevingsgerichte tuinen voor specifieke doelgroepen zoals mensen met dementie, mensen in de geestelijke gezondheidszorg en bijvoorbeeld voor kinderen in de opvang of jeugdzorg.