www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Bomen

De aanwezigheid van bomen, met name in de stedelijke omgeving, wordt steeds meer gewaardeerd. Bomen geven onder andere sfeer, schaduw, herkenbaarheid van de seizoenen en schuilgelegenheid voor vogels en insecten. Bovendien zuiveren ze de lucht door fijnstof te filteren en zorgen ze voor een economische waardestijging van woningen of zelfs van hele wijken en straten. 
Benieuwd naar boomprojecten die we gerealiseerd hebben? Bekijk onze afgeronde projecten.

Advies en onderzoek

Oplossing voor alle vraagstukken

Bomen dragen bij aan een prettig en gezond leefklimaat, zorgen voor schaduw, zuivering van lucht en bieden een habitat voor vogels en insecten. Met zoveel functies komen ook veel vragen. De boomtechnisch adviseurs helpen jou bij alle vraagstukken over het behoud, beheer en verzorging van bomen. Onze adviezen worden helder geformuleerd met een praktische, reële en duurzame insteek.  

VTA inspecties

Zorg dragen voor veiligheid

De wet verplicht boomeigenaren zorg te dragen voor de veiligheid van hun bomen. Een VTA inspectie (Visual Tree Assessment) is een algemeen aanvaarde methode om de veiligheid van bomen te controleren. Wij kunnen een VTA inspectie uitvoeren van alle bomen in een gemeente, van bomen in een bepaald gebied of van bomen voor een specifiek project. 

Aanplanten

Bomen planten tot wel 15 meter hoog

In samenwerking met gerenommeerde boomkwekers kunnen wij grote bomen van tien tot vijftien meter hoogte leveren en planten. Een vervolgonderdeel van het leveren en planten van grote bomen is het verzorgen van meerjaren nazorg (1 tot 3 jaar), water geven en hergroeigarantie. Door een zorgvuldig uitgevoerde nazorg is de groei van de bomen optimaal.

Groeiplaatsinstructies

De basis van elke boom

De groeiplaats is de basis van elke boom. Als een boom niet goed groeit, komt dat meestal doordat de groeiplaats niet optimaal is. Daarom kunnen wij adviseren over de mogelijkheden om de levensduur van de boom te verlengen. Ook de benodigde werkzaamheden kunnen wij uitvoeren.  

Verplantingen

Veel ervaring met diverse systemen

Het kan voorkomen dat een of meerdere bomen op het terrein verplant moeten worden. Wij hebben veel ervaring met diverse systemen. Afhankelijk van de situatie en omstandigheden wordt bekeken welke methode we het beste kunnen gebruiken. Wij kunnen ook de nazorg van de verplantte boom verzorgen.