www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Natuurbeheer

Natuur is overal om ons heen, zowel in de stad als in het buitengebied. Soms heeft de natuur echter wat hulp nodig om volledig tot zijn recht te komen. We hebben ruime ervaring met zowel het onderhoud als ontwikkeling van natuur en werken daarbij vaak samen met onze partners Heem en RANOX natuuraannemer. Zo helpen we, met een ecologische blik, bij alle vraagstukken over natuur. 

Natuurlijke principes

Rekening houden met natuurwaarden

Het behoud en herstel van natuur is van grote waarde, zowel voor de gezondheid van de mens als voor de toekomst van onze aarde. Daarom richten we ons op ecologisch kwalitatief herstel en onderhoud. Hierbij houden we maximaal rekening met flora en fauna en hun leefomgeving bij het opstellen van inrichtings- en beheerplannen en het uitvoeren van werkzaamheden.

Heem

Samenwerking met HEEM

Vraagstukken met betrekking tot biodiversiteit kunnen we aanpakken. We kunnen adviseren over bloemrijke vegetaties met de specifieke waardplanten van insecten. We werken hierbij sinds 2006 samen met Heem. Heem ontwikkelt natuurlijke, inheemse vegetaties in de leefomgeving van mensen ontwikkelt en past deze toe. We werken aan het behoud en vergroten van lokale biodiversiteit.

Advies en ontwikkeling

Aandacht voor de details

We bieden advies voor ontwikkeling van nieuwe natuur en het herstel van bestaande terreinen. Natuurontwikkeling is specialistisch werk: het optimaal functioneren van de nieuw gerealiseerde natuur hangt af van kleine details. Wanneer de omgeving is ingericht voor een aantal specifieke soorten, zal daar een breed scala aan andere soorten van meeprofiteren. 

Monitoring

Ecologische Verbindingszones en Natuurontwikkelingsprojecten.

Na de aanleg van of ingrepen in natuurgebieden is het belangrijk om monitoren of de ingrepen het gewenste resultaat hebben. Onze flora- en faunaspecialisten kunnen deze monitoren ook verzorgen, bijvoorbeeld bij natuurontwikkelingsprojecten en ecologische verbindingszones.

Stedelijke natuur

Expertise in aanleg en beheer

Natuur is niet meer voorbehouden aan het buitengebied. Ook in steden is op meer plekken natuur te vinden. Stedelijke natuur is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar helpt ook om waterberging te verzorgen en hittestress te reduceren. Door onze samenwerkingsverbanden met Heem en RANOX natuuraannemer kunnen we expertise bieden in zowel de aanleg als het beheer van stedelijke natuur.

RANOX Natuuraannemer

Ecologische blik bij de uitvoer

Om de ecologische kwaliteit in de ontwikkeling, het herstel en het onderhoud van natuur verder te versterken, werken we sinds december 2015 samen met RANOX natuuraannemer. Bij RANOX natuuraannemer werken diverse projectleiders en natuurbeheerders aan het behoud en herstel van kwetsbare natuur.