www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring en o.a. webstatistieken.

Met groen waarde toevoegen aan jouw plannen én verschil maken voor bewoners en gebruikers

Groen is een belangrijke toevoegde waarde bij de realisatie van projecten. Het creëert de juiste beleving voor bewoners en gebruikers. Er komt veel kijken bij het realiseren van een uitgebalanceerde groene omgeving. De professionals van Van Helvoirt Groenprojecten helpen je graag om het verschil te maken. Benieuwd hoe we dat doen?

Groene randvoorwaarden voor projectontwikkelaars en plannen

Wij realiseerden de afgelopen jaren veel projecten in samenwerking met projectontwikkelaars. Dat deden we ook voor bouwbedrijven en architecten gemeenten, zorgorganisaties, woningcorporaties en particulieren. Onze opgedane kennis en ervaring stellen we graag beschikbaar. Als je het op prijs stelt, komen we een kijkje nemen op het terrein of bij het project dat je wilt aanpakken. We helpen je het gebied te lezen. Zo weet je of je rekening moet houden met beschermde diersoorten, bijzondere bomen of planten en er bijvoorbeeld opties zijn voor waterbuffering. 
Deze randvoorwaarden spelen een belangrijke rol voor de gemeente en anderen die je plan beoordelen. Wij denken graag met je mee om deze randvoorwaarden slim te verwerken in je plan. Zo versnel je het proces, kun je positief communiceren over je plannen en win je direct aan vertrouwen bij alle betrokkenen. 

We helpen je ook graag bij het tastbaar en concreet maken van je ambities en het verder uitwerken van je plan in samenwerking met de bouwer, architect, stedenbouwkundige en de gemeente. Groen en natuur zijn een belangrijke factor bij de verkoop van je project en het verwerven van de benodigde vergunning. We kunnen je helpen met praktische, haalbare plannen binnen je budget. Wij geven de stedenbouwkundige en architect ook tools om te zorgen dat het groen ook een plek krijgt in het totale plan. Daarbij leggen we meteen vast hoe dit groen waarde toevoegt. Zo heb je al een gedragen ontwerp met de gestelde randvoorwaarden bij de praktische invulling van je project.

Bespreek de mogelijkheden met een co-creatiesessie

Bij het begin van een traject houden we vanuit onze passie en met onze kennis en ervaring het liefst een inpiratie en co-creatiebijeenkomst om samen de mogelijkheden voor groen te onderzoeken. Een perfecte manier om mensen mee te krijgen en te betrekken bij ideeën die leven. Bij het uitwerken van een plan, blijven we dat doen door met de juiste regelmaat de gemaakte stappen te presenteren.
De manier van informeren moet naar onze overtuiging aansluiten bij de fase van planvorming. De juiste tone of voice en aanpak heeft een positieve uitwerking op alle betrokkenen. Het is belangrijk dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Zorg dat bij het presenteren van je plannen aan de gemeente is alle deskundigheid aan tafel zit of betrokken is bij de voorbereiding. Zo heb je op alle vragen direct een passend antwoord en is er meteen duidelijkheid en overeenstemming.

Ook de technische uitwerking voor de realisatie van het groen maakt onderdeel uit van een doordacht plan. Bij de realisatie van een daktuininrichting bijvoorbeeld is het belangrijk dat je aan de voorkant nadenkt over de juiste aspecten. We zorgen ook dat de water toe- en afvoer en buffering goed geregeld is. Zo heb je meteen een antwoord op de vraag om klimaatadaptie. We zien trouwens dat meer groen en minder bestrating kostenbesparend is en op allerlei manieren waarde toevoegt aan een project. We verrassen je graag op welke manier dat kan.

Little C: een samenwerking met JP van Eesteren

Open communicatie en slimme afwegingen voor projectontwikkelaars

Wij gaan voor een open communicatie. Dat betekent dat we het belangrijk vinden om in goed overleg afspraken maken en een planning en budget opstellen, die we samen bewaken. Een open communicatie zorgt ervoor dat alle partijen afwijkingen zo snel mogelijk signaleren en delen, zodat we daar snel en flexibel op in kunnen spelen en we samen toch de beoogde ambities behalen.
Tijdens het maken van de plannen rekenen we ook de kosten van alternatieven door. Deze delen we graag met je zodat je er ook in mee kunt denken en je slimme afwegingen kunt maken. Het mooie van deze samenwerking is dat bij de werkvoorbereiding en uitvoering alle uitgedachte en slimme oplossingen minder tijd en aandacht vragen. Dat scheelt jou als ontwikkelaar tijd, kosten en veel gedoe. We voldoen uiteraard aan alle veiligheidseisen die de overheid stelt. Bij ons werken gecertificeerde en goed opgeleide professionals en we voldoen als bedrijf aan het VCA veiligheidssysteem.

Kies je voor een brede samenwerking met ons? Dan kun je erop vertrouwen dat de dingen die onze collega’s aan de voorkant bedenken door andere collega’s uit ons team aan de achterkant ook begrijpen en precies volgens plan uitvoeren. We werken vanuit één visie en met dezelfde drive.

Heb jij plannen voor een project waarbij groen een rol speelt? Neem gerust contact op. We denken graag mee om te komen tot een doordacht, haalbaar 

Projecten in samenwerking met projectontwikkelaars