www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring en o.a. webstatistieken.

Ecologisch advies

Op zoek naar een ecologisch adviesbureau in Brabant en omstreken? Van Helvoirt Groenprojecten heeft een gespecialiseerde adviestak om particulieren, bedrijven en (semi-)overheden te voorzien van deskundig ecologisch advies. Daar waar de leefomgeving van de mens en flora en fauna samenkomt, is het belangrijk om dit in harmonie naast elkaar te laten bestaan. Onze experts gaan daarbij uit van de bestaande kracht van de natuur, zodat er niet alleen een esthetisch aantrekkelijk, maar ook klimaatrobuuste groene omgeving ontstaat. Zo kunnen we samen de kracht van de natuur versterken.

Wat wij doen

  • Van Helvoirt Groenprojecten heeft een gespecialiseerd ecologisch adviesbureau in huis: wij helpen je met al je vraagstukken op het gebied van biodiversiteit en duurzaamheid.
  • Wij voeren een grondige ecologische quickscan voor je uit. 
  • Onze ecologisch deskundigen leveren een praktisch uitvoerbaar ecologisch werkprotocol, beheer- of compensatieplan.
  • Breng flora in kaart met een vegetatieopname
  • Breng de ecologische waarden, kansen en risico’s van je plangebied in beeld met een omgevingsscan

Ecologische quickscan

Heb je als projectontwikkelaar of particulier (nieuw)bouw-, sloop- of verbouwplannen? In veel gevallen is een quickscan verplicht. Voorkom vertraging in het project en laat Van Helvoirt Groenprojecten een ecologische quickscan uitvoeren. 

In het kader van de Wet Natuurbescherming voeren wij quickscans uit, ook wel natuurtoets genoemd. Onze experts onderzoeken of er bij jouw project risico’s bestaan op overtredingen van de verboden in de Wet natuurbescherming en hoe je daar mee om moet gaan. 

Ecologisch werkprotocol & vervolgonderzoek

We werken ons ecologisch advies uit in een ecologisch werkprotocol. Zo weet je zeker dat je de Wet Natuurbescherming naleeft en je (ver)bouw- of sloopplannen zonder vertraging doorgang kunnen vinden. 

Komt uit de quickscan naar voren dat je (ver)bouw- of sloopplannen een negatief effect kunnen hebben op de beschermde flora en fauna in de omgeving? Dan voeren wij een vervolgonderzoek uit. 

Beheerplan

Ben je eigenaar van een (natuur)gebied of gewoon van een mooie achtertuin en wil je de ecologische waarde vergroten? 

Onze ecologen stellen een beheerplan op met realistische natuurdoelstellingen om je plannen met betrekking tot biodiversiteit te behalen. Wij brengen de huidige vegetatie in kaart en maken helder welke doelen op welke manier kunnen worden behaald. 

Vegetatieopname & omgevingsscan

We maken een inventarisatie van de huidige flora in de omgeving om zo de vegetatie in kaart te brengen. Zo krijg je een inkijkje in de eigenschappen van een bepaalde groenomgeving. 

Door middel van een omgevingsscan kunnen wij ecologische kansen en bedreigingen voor een gebied in kaart brengen. Worden de doelen van het beheerplan gehaald? De resultaten bieden sturing bij het te voeren beheer.  

Neem contact met ons op

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij bespreken graag je wensen, de mogelijkheden en kosten. Van Helvoirt Groenprojecten levert praktische adviezen waar je mee verder kunt. Wij voorzien je van advies door heel Nederland, met Brabant als uitgangspunt. 

Onze projecten

“We moeten onszelf als mens weer gaan zien als onderdeel van het ecosysteem en weer leren vertrouwen op natuurlijke processen.” Frank van Irsel - adviseur bomen, natuur & groene leefomgeving

Ook interessant

Samenwerkende partners

Samen gaan we voor het mooiste resultaat. Daarom werken we graag met vaste partners en leveranciers. 
Wil je meer over onze partners weten?