www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Zorgtuinen

Belevingsgericht groen prikkelt, heelt, beweegt en verbindt. Wij realiseren zorgtuinen voor specifieke doelgroepen zoals mensen met dementie, mensen in de geestelijke gezondheidszorg, mensen die herstellen van ziekte of stress, maar bijvoorbeeld ook voor kinderen in de opvang of jeugdzorg. We helpen u graag met een belevingsgerichte tuin op maat!

Tuin als therapeut

Groen draagt bij aan welzijn en gezondheid van mensen. Wij hebben een concept ontwikkeld om in te zetten bij het verbeteren van de kwaliteit van leven, de gezondheid en het welzijn van mensen. Van Helvoirt Groenprojecten is “founding father” van de Nature Assisted Health Foundation (NAHF), een Zweeds-Nederlandse stichting die onderzoek doen naar effecten van groen op mensen.

Belevingsgericht

Een zorgtuin is belevingsgericht: het is een plek waar zintuigen geprikkeld worden en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Door een open omgeving te creëren waar altijd iets te doen of te zien is, voegt een zorginstelling waarde toe aan de lokale samenleving en bevordert zij de sociale cohesie in de buurt, waardoor mensen langer een sociaal vangnet en eigen regie behouden. 

Zintuigstimulatie

In natuur zijn karakters te onderscheiden. Omgevingen bieden rust, andere omgevingen bevorderen de ontmoeting en daarmee de sociale cohesie. Een prikkelarme omgeving met rustige kleuren, natuursteen en kalm stromend water bevordert herstel van stress. Een ruimte met felle kleuren en aanwezigheid van dieren geeft gespreksstof en kan mensen stimuleren mee te doen. Prikkeling van zintuigen door een specifieke inrichting draagt bij aan het gewenste effect van de tuin.

Kennis en passie delen

Voor een goed werkend ontwerp brengen wij niet alleen onze kennis in, maar vormen we met onze opdrachtgever een team van mensen die kennis hebben die aanvullend is op de onze, zoals specifieke kennis van de doelgroep. Zo kunnen wij “contextueel ontwerpen”, een werkwijze waarmee telkens de beste oplossing gevonden wordt die naadloos aansluit bij de behoefte van de specifieke gebruiker waar we op dat moment voor werken.

Voor en met mensen

Niet alleen het ‘zijn’ in een zorgtuin is een groene beleving, ook het bijdragen aan het onderhoud heeft een positief effect. Een ieder die mee wil doen is bij ons welkom: vrijwilligers, mensen in de dagbesteding of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; zij worden begeleid en ondersteund door onze professionals. Ook bewoners, patiënten of cliënten betrekken we bij het onderhoud. Zelfs als meedoen niet meer gaat, kan er nog van achter de ramen gekeken beleefd worden.

Programmering

Wij houden niet op bij ontwerp, aanleg en onderhoud. We ontwikkelen gezamenlijk activiteiten die in of met hulp van de groene omgeving gedaan kunnen worden. We creëren bewustwording ten aanzien van de helende effecten van het groen en zorgen dat zorgverleners weten waar ze welke effecten op welke wijze kunnen behalen. We geven hiervoor workshops en organiseren kennissessies. De tuin gaat pas echt voor iedereen werken, als je ervaringen deelt en de effecten samen beleeft. 

Bewezen effecten van groen

Zorgtuinen zijn goed voor verschillende doelgroepen. Rond ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, zorginstellingen voor ouderen of jeugdzorg ontwikkelen wij specifiek ingerichte tuinen. Maar ook voor gezonde mensen geldt dat contact met natuur bij kan dragen aan vitaliteit en welzijn. Zo kunnen ook bijvoorbeeld werkgevers hun groene omgeving laten renderen, door hun medewerkers vitaler, creatiever en mentaal en fysiek gezond te houden.

Projecten

Benieuwd naar de zorgtuinen die we gerealiseerd hebben?

Ook Interessant

We hebben ruime ervaring met zowel het onderhoud als ontwikkeling van zorgtuinen. We houden je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het groen. Bekijk hier interessante artikelen en onze samenwerkingen. 
Samenwerkingen